FİŞ CAMBAZI TANIMLARININ TAŞINMASI

Bir müşteride yapılan tanımın başka bir müşteriye götürülebilmesi amacıyla Muhasebe Fiş Cambaz Tanımı ekranında F5 tuşu ile ekrandaki cambaz tanımlarının XML dosyasına aktarılması ve daha sonra F6 tuşu ile de XML dosyasının okunarak ekranın doldurulması sağlandı.

XML dosyalarının yazma işleminde PRNXLSPATH bölümü kullanılır. Okuma işleminde ise default olarak yine PRNXLSPATH bölümü kullanılır, istenirse bu bölüm değiştirilebilir.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DEĞERLERİNİN FARKLI BİR ŞİRKETTEN ÇEKİLMESİ

Bilanço ve Gelir tablosu geçmiş yıl değerlerinin farklı şirketten çekilebilmesi amacı ile muhasebe genel parametrelerine Geçmiş Yıl Değerlerinin Alınacağı Şirket parametresi eklendi. Bu bölüme şirket tanımlandığında geçmiş yıl değerleri tablodan okunduğu takdirde bu şirketten çekilir.