MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME

MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa Muhasebeye entegre fiş oluşturan tüm modüllerde fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

MUHASEBE HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI

HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI

Muhasebe Kullanıcı parametreleri ekranına, Hesap Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme ve BS/BA Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme sahaları ilave edildi. Böylece, hesap planında bulunan hesap adı alanlarının fişe taşınması sağlandı. Parametreye bağlı olarak Fiş içerisinde hesap veya BA/BS kodu seçildiğinde fiş açıklamalarına hesap adı aktarılıyor.

MUHASEBE BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ

BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ

Hesap Planı / Yeni Hesap ekranında açılmak istenen hesabın sonuna * eklenirse hesabın bir sonraki hesabı ekrana geliyor.

Örneğin Hesap Planı;
178
178 001
178 001 01
178 001 02
178 002
178 003
178 003 01

178 003 62

178* dendiğinde 178 004 gelecektir.
178 001* dendiğinde 178 001 03 gelecektir.
178 003* dendiğinde 178 003 63 gelecektir.

İNSAN KAYNAKLARI MESAİ RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

MESAİ RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

• Mesai Raporları/Fazla Mesai Yapacaklar Listesi raporu yeni rapor olarak eklendi.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporunda sahalarda bulunan Çalışılan Süre sahasına Mola saatleri düşülmüş Çalışılan Sürenin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporlar/ Genel Bazlı Mesai Raporunda, Fazla Mesai Süresine mola saatlerinin düşülmüş halinin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporuna Mola süresi sahası eklendi.
• Mesai Raporlarına TC Kimlik No sahası eklendi.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporunda Mesai Çalışma Durumu parametrelerinde ‘Sadece Eksik Çalışanları Göster’ parametresi eklendi. O gün hiç işe gelmemiş olanların raporda listelenmemesi sağlandı.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporuna Saat kriterleri eklendi