BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

• Bordroda, geçmiş ayda çalışma seçeneği seçilirse ilgili ayın değerleri ile entegrasyon yapılıp ilgili aya muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.
• Bordro muhasebe entegrasyonu muhasebe bağlantı gruplarına asgari ücret ve huzur hakkı eklendi. Eğer farklı ücretler için farklı muhasebe kodları ve aynı muhasebe fişine kayıt isteniyorsa, ücret türü seçeneği tümü seçilip, muhasebe bağlantı gruplarına farklı kodlar seçilerek işlem yapılabilir.

BORDRO DİĞER SİGORTA KOLU NO VE MESAİ TİPİ BAZINDA DİĞER SİGORTA KOLU PARAMETRESİ

DİĞER SİGORTA KOLU NO VE MESAİ TİPİ BAZINDA DİĞER SİGORTA KOLU PARAMETRESİ

Fiili hizmet süresinden yararlanan personel için SGK hesaplamasında normal gün ve hafta sonu ayrı hesaplama yapması için, Puantaj kartına diğer sigorta kolu no ve mesai tipi bazında diğer sigorta kolu parametresi eklendi

BORDRO SGK OTOMATİK E-BİLDİRGE GÖNDERİMİNDE SAYFA ÇIKIŞINDA DÜZENLEME

SGK OTOMATİK E-BİLDİRGE GÖNDERİMİNDE SAYFA ÇIKIŞINDA DÜZENLEME

SGK sayfasında, otomatik e-bildirge gönderiminde, ilgili aya ait bordro tahakkuk fişi pdf olarak görüntülenip, kayıt edildikten sonra ekrandaki çarpı butonu ile çıkıldığında, SGK sayfasından tamamen çıkılmaması sağlandı.