FATURA VADE TARİHİNİN VERİLEN GÜN KADAR OTOMATİK GELMESİ

VADE TARİHİNİN VERİLEN GÜN KADAR OTOMATİK GELMESİ

Kapalı fatura girişi yapılınca karşımıza gelen tahsilat girişi ekranında ödeme türlerinin karşısında bulunan vade tarihi bölümünde (*) yıldız GUN verilerek vade tarihinin verilen gün kadar otomatik olarak gelmesi sağlandı

MUHASEBE IV BEYANNAME EKRANLARINDA GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN GÖRÜLEBİLMESİ

BEYANNAME EKRANLARINDA GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN GÖRÜLEBİLMESİ

Muhasebe 4 modülünde, Kurumlar, Geçici ve Gelir Vergi Beyannameleri Ekler bölümünde muhasebeden kayıt edilen Bilanço ve Gelir Tablosunun görülebilmesi sağlandı.

MUHASEBE IV İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT TANIMLAR

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT TANIMLAR

Kdv Beyannamesinde bulunan İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesine otomatik değer getirilebilmesi için, Muhasebe-IV Modülü → Beyannameler → Kdv Beyannamesi → Kdv(1) Beyannamesi Tanımı → Sabit Tanımlar ekranının Sayfa 2 sekmesine “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Tanımlar” adında tanım tablosu eklendi. Bu tanım tablosunda belirtilen tanımlara ait bilgiler, Kdv (1) Beyannamesi dökümü ekranında F7 → Değer Oluştur işlemi yapıldığında ilgili bölümlere otomatik gelecektir.

MUHASEBE IV KDV DİĞER TANIMLAR MUHASEBE KODU TANIMLARININ ARTTIRILMASI

KDV DİĞER TANIMLAR MUHASEBE KODU TANIMLARININ ARTTIRILMASI

KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranındaki Sayfa 1 sekmesinde yer alan Diğer İşlemlerde Kullanılacak KDV Matrah ve Tutar Hesapları bölümündeki sahalar, Sayfa 2 sekmesine alınıp gride dönüştürüldü ve ilgili bölümdeki her bir tanım için maksimum 50 adet muhasebe kodu tanımlanabilir duruma getirildi.