MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ

Fatura fişinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV’NİN KDV İCMALİNE GELMESİ

KDV İcmal raporu listeleme aralıklarına DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ parametresi eklendi. Bu parametreye 1-TABLODAN SEÇEREK verilirse program eskiden olduğu gibi çekilen KDV beyannamelerinde oluşan DEVREDEN KDV değerlerini kullanır. Eğer bu parametreye 2-DEVREDEREK verilirse program dönem başından başlayarak KDV hesaplaması işlemini yapar ve döküm başlangıç ayındaki değeri bulur.