BORDRO MODÜLÜNDE TEKNOKENT G.V İNDİRİMİ

Bordro istihdam parametrelerine Teknokent G.V. indirimi, doktoralı oranı ve doktorasız oranı seçenekleri eklendi. Personel sicil kartına Teknokent G.V. indirimi “0-Yok, 1-Doktoralı, 2-Doktorasız “ seçeneği eklendi. Genel parametre işaretlenir ve personel kartında 1-Doktoralı veya 2-Doktorasız seçeneklerinden biri seçilirse bu personel için parametrelerde belirtilen oran üzerinden gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

PERSONEL SİCİL KARTI SİLME KONTROLÜ

Şirket Bilgileri modülü Genel Parametreler / Bordro Genel Parametrelerine Bordro Kartı silme kontrolü: 0-Kontrol yok 1-İzin verme 2-Uyar seçeneği eklendi. İzin verme seçeneğinde kartın silinmesi engellendi.

Not: Bordro personel kartı V7’den farklı olarak ay bazında açılan bir kart değil ve tüm ayları kapsayacak şekilde bir dosya içerisinde açılıyor dolayısıyla herhangi bir ayda silindiğinde iptal işlemi o kartla ilgili tüm bilgilerin ve tüm ayların silinmesi anlamına geliyor. Geçmiş aylara dönüldüğünde silinen kartla ilgili bilgilerin bulunması mümkün değil.